«Інститут екранних мистецтв» створений 27 січня 2004 року, є приватним закладом вищої освіти. 

ІНЕМ – це один з провідних закладів освіти, який здійснює підготовку професійних кадрів на бакалаврських та магістерських програмах за спеціальностями «Сценічне мистецтво» та «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

ІНЕМ має денну та заочну форми навчання.

Структурним підрозділом   ІНЕМ є коледж, який здійснює підготовку фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Випускники коледжу, які виявили знання, вміння та навички у процесі навчання, є достатньо здібними та вмотивованими для здобуття наступного освітнього рівня «бакалавр» можуть бути (за результатом вступних випробувань) зарахованими на третій курс ІНЕМ.